اهم اهداف شورای دستیاری در سال جاری:

 
1-   پیگیری کارآمدتر شدن محتویات Log Book دستیاران و مطالب تعریف شده جهت آموزش آنان بر اساس نیازهای بعد از فارغ التحصیلی

2-   پیگیری تشکیل شورای مرکزی دستیاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور

3-   پیگیری ایجاد صندوق قرض الحصنه دستیاری دانشگاه

4-   پیگیری اجرای دقیق پروتکل مالی دستیاران در جهت ارتقاء وضیعت رفاهی نامبردگان

5-   ایجادسایت شورای دستیاری و انتشار نشریه دستیاران

6-   پیگیری جدی تر نیازهای دستیاران در بیمارستانها با تقسیم کار در میان اعضای شورای مرکزی

7-   برگزاری مراسم خانوادگی ویژه دستیاران به مناسبت های مختلف

8-   توجه به ارتقاء بنیه فرهنگی مذهبی دستیاران

9-   توجه بیشتر به نقش ورزش در نشاط جامعه دستیاری و پیگیری امکان ایجاد فضاهای ورزشی مناسب در محیط های بیمارستانی  

10-بیمه کردن(بیمه مسولیت) دستیاران تخصصی و فوق تخصصی 

11-پیگیری برای گرفتن البسته بیمارستانی(روپوش و لباس اتاق عمل)برای دستیاران تخصصی و فوق تخصصی

 12- پیگیری برای گرفتن بن کتاب برای دستیاران تخصصی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-28 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ