معرفی اعضاء مجمع عمومی همکار در شورای مرکزی دستیاری در سال 1397

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

شماره تماس

1

خانم دکتر امیری

مسئول امور صنفی دستیاران زنان و زایمان

زنان و زایمان

09177207484

2

دکتر صفری-دکتر جوکار

مسئول امور صنفی دستیاران بیهوشی

بیهوشی

09173152282-09177109245

3

دکتر علیشاپوری

مسئول امور صنفی دستیاران داخلی

داخلی

09164148512

4

دکترطالبی

مسئول امور صنفی دستیاران جراحی عمومی

جراحی عمومی

09124528905

5

دکتراسماعیلیان-دکتر یزدی

مسئول امور صنفی دستیاران رادیولوژی

رادیولوژی

09133438740-09192911149

6

دکتر مهرورز

مسئول امور صنفی دستیاران طب اورژانس

طب اورژانس

09171190349

7

دکتر قاضی پور

مسئول امور صنفی دستیاران پزشکی خانواده

پزشکی خانواده

09177522420

8

خانم دکتر نوروزی

مسئول امور صنفی دستیاران روانپزشکی

روانپزشکی

09173174641

9

دکتر شفی خانی-خانم دکتر جلالی

مسئول امور صنفی دستیاران اطفال

اطفال

09173173440-09173074512

10

دکتر شریعت

مسئول امور صنفی دستیاران رادیوتراپی

رادیوتراپی

09177387236

11

دکتر سلامی

مسئول امور صنفی دستیاران پاتولوژی

پاتولوژی

09177050741

12

دکتر طاهری

مسئول امور صنفی دستیاران جراحی مغزاعصاب

جراحی مغزاعصاب

09177758496

13

دکتر رضوی زادگان

مسئول امور صنفی دستیاران چشم پزشکی

چشم پزشکی

09178906022

14

دکتر رستمی

مسئول امور صنفی دستیاران پزشکی هسته ای

پزشکی هسته ای

09173412619

15

دکتر ذاکری

مسئول امور صنفی دستیاران پزشکی اجتماعی

پزشکی اجتماعی

09179885989

16

دکتر حقیقی

مسئول امور صنفی دستیاران ارتوپدی

ارتوپدی

09018722506

17

دکتر عیسی شریفی

مسئول امور صنفی دستیاران کاردیو

کاردیو

09398645594

18

خانم دکتر اهرمیان پور

مسئول امور صنفی دستیاران پوست

پوست

09173703642

19

خانم دکتر صفری

مسئول امور صنفی دستیاران توانبخشی

توانبخشی

09171320244

20

دکتر طهرانی

مسئول امور صنفی دستیاران نورولوژی

نورولوژی

09125630209

21

دکتر صحت

مسئول امور صنفی دستیاران ENT

ENT

09177386935

22

دکتر میرزا خانلویی

مسئول امور صنفی دستیاران یورولوژی

یورولوژی

09392334981

23

خانم دکتر ماهی

مسئول امور صنفی دستیاران داروسازی

داروسازی

09151614533

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-30 8:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ