معرفی اعضاء دوره جدید شورای مرکزی دستیاری در سال  1396 

نام و نام خانوادگی
رشته تخصصی
حوزه فعالیت در شورای مرکزی دستیاری
دکترآل داوود
قلب و عروق
دبیرشورای نمایندگان دستیاری                                                             09173175376                             
دکتر نو نژاد
 ارتوپدی
مسئول امور صنفی بیمارستان چمران                                                    09171030609                    
دکترامین والی پور
بیهوشی
   نایب رئیس شورای دستیاری مسئول امور صنفی بیمارستان نمازی                09177917349
دکتر شریفیان 
بیماریهای داخلی
 مسئول تشکیلات و مسئول امور صنفی بیمارستان شهید فقیهی                      09131666003                                                       
دکتر   شفی خانی 
اطفال
مسئول امور صنفی بیمارستان دستغیب                                                   09173173440                      
دکتر  حیدری
رادیولوژی 
مسئول امور فرهنگی  وامور مالی دستیاران                                              09178219512               
 خ دکتر  زارعی
زنان و زایمان
 مسئول پیگری امور دستیاران دربیمارستان زینبیه                                   09177122939                   
دکتر  صحت


دکتر رضایی
گوش و حلق و بینی


جراحی

   مسئول امور صنفی بیمارستان خلیلی و امومالی دستیاران                           09177386935  


مسئول امور صنفی بیمارستان شهید رجائی وامور مالی دستیاران جراحی           09177122374         
 خ دکتر بو ستانی    
روانپزشکی
 مسئول امور فرهنگی و مسئول امور صنفی بیمارستان ابن سینا                     09173099614                                    
                                                            

 خ دکتر پیرزاد
توانبخشی
مسئول امورصنفی بیمارستان حافظ                                                      09171018208                                                                                                  
دکتر محمد درایشپوستمسئول امور صنفی بیارستان فقیهی                                                      09173727501
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-28 18:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ