از سالهاي گذشته دستياران تخصصي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بدليل توجه خاص به نيازهاي آموزشي - صنفي- رفاهي و فرهنگي خود اقدام به ايجاد مجمعي تحت عنوان مجمع نمايندگان دستياري نمودند كه بصورت دوره اي و حسب ميزان همكاري واحدهاي مسئول در دانشگاه و علاقمندي نمايندگان دستياران اقداماتي را جهت بهبود وضعيت پيگيري نمودند.
در سال تحصيلي 90-89 مجمع نمايندگان دستياري با تشكيل مجمع عمومي گسترده اي با حضور نمايندگان تمامي رشته هاي دستياري دانشگاه اقدام به تشكيل شوراي مركزي دستياري نمود كه اين شورا وظيفه تهيه اساسنامه را به عهده گرفت  با همكاري و حمايت مسئولين دانشگاه دفتر شوراي مركزي دستياري در همان سال در مركز آموزشي درماني نمازي تجهيز و با حضور پرسنل ثابت جهت پيگيري مداوم امور دستياران و مصوبات شورا ادامه فعاليت داد.در دوره جديد شوراي دستياري اعضاءبر آن شدند كه علاوه برتوجه به امور رفاهي و صنفي دستياران تمركز بر امور آموزشي – فرهنگي – مذهبي دستياران را نيز در اولويت كاري خود قرار داده و از طرفي تعامل با ساير دانشگاهاي كشور را در جهت ايجاد شوراي نمايندگان دستياران دانشگاهاي علوم پزشكي كشور را دنبال خواهند نمود.
اميد است با فضل الهي و حمايت دستياران محترم در كنار بهره گيري از نظرات اساتيد و صاحب نظران دانشگاه و بعلاوه توجه خاص رياست ومعاونين محترم دانشگاه به اين شورا در دوره جديد شاهد انجام امور اساسي و تحولات قابل قبولي در حوزه هاي آموزشي - صنفي  رفاهي – فرهنگي و مذهبي دستياران باشيم
.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-6 12:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ