مسئول دفتر


 

 

نام و نام خانوادگی :

  نعمت اله زارع

 


 

 

سمت :

  مسئول دفتر شورای دستیاری

آدرس : شیراز بیمارستان نمازی طبقه دوم جنب خوابگاه برادران

شماره همراه : 09380946697

شماره تماس : 36125659

 


ساعت حضور مسئول دفتر شورای دستیاری جهت رسیدگی به اموردستیاران تخصصی و فوق تخصصی و دانشجویان  (اینترن،اکسترن،استیودنت)

" شنبه تا چهار شنبه 7الی20 "

" پنج شنبه 7الی13  "

مسئول دفتر


 

 

نام و نام خانوادگی :

  عزیزاله زارع

 

 

سمت :

  مسئول دفتر شورای دستیاری

آدرس : شیراز بیمارستان نمازی طبقه دوم جنب خوابگاه برادران

شماره همراه : 09179675590

شماره تماس : 36125659

 


ساعت حضور مسئول دفتر شورای دستیاری جهت رسیدگی به اموردستیاران تخصصی و فوق تخصصی و دانشجویان  (اینترن،اکسترن،استیودنت)

" شنبه تا چهار شنبه 7الی20 "

" پنج شنبه 7الی13  "
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-9 9:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ